Психотерапевтичні технології

2.3.4.1. Технології психоаналізу (З. Фрейд, Р. Урсано, С. Зонненберг,

С. Лазар)

2.3.4.1.1. Технології вільних асоціацій.

2.3.4.1.2. Технології тлумачення сновидінь.

2.3.4.1.3. Технології аналізу помилкових дій.

2.3.4.1.4. Технології інтерпретації.

2.3.4.1.5. Технології аналізу спротиву.

2.3.4.1.6. Технології аналізу перенесення (трансфера).

2.3.4.2. Технології аналітичної психології та психотерапії К. Юнга

1.3.3.8.2. Технології аналізу внутрішнього і зовнішнього світу.

1.3.3.8.3. Технології аналізу Его.

1.3.3.8.4. Технології аналізу персони (машкари).

1.3.3.8.5. Технології аналізу свідомості.

1.3.3.8.6. Технології аналізу «самості».

1.3.3.8.7. Технології аналізу особистісного несвідомого.

1.3.3.8.8. Технології аналізу анімусу в жінок.

1.3.3.8.9. Технології аналізу аніме в чоловіків.

1.3.3.8.10. Технології аналізу «тіні».

2.3.4.3. Технології індивідуальної психології і психотерапії А. Адлера

2.3.4.3.1. Технологія встановлення правильних психотерапевтичних стосунків.

2.3.4.3.2. Технологія аналізу динаміки особистісної позиції пацієнта.

2.3.4.3.3. Технологія заохочення розвитку само розуміння (інсайту).

2.3.4.3.4. Технологія допомоги в переорієнтації.

2.3.4.4. Технології Психотерапевтичні технології гуманістичного психоаналізу Е. Фрома

2.3.4.4.1. Технологія розвитку відчуття необхідності єднання з іншими живими істотами на противагу нарцисизму.

2.3.4.4.2. Технологія розвитку подолання і творіння на противагу руйнівності.

2.3.4.4.3. Технологія розвитку потреби в прискоренні і братерстві на противагу кровозмішуванню.

2.3.4.4.4. Технологія розвитку тотожності й індивідуальності на противагу стадному конформізму.

2.3.4.4.5. Технологія розвитку потреби в системі орієнтації і потреби в поклонінні.

2.3.4.5. Технології характерологічного аналізу К. Хорні

2.3.4.5.1. Технології допомоги усвідомлення власного ідеалізованого образу.

2.3.4.5.2. Технологія усвідомлення власного образу як причини конфліктів.

2.3.4.5.3. Технологія стимулювання особистісного зростання.

2.3.4.5.4. Технологія переорієнтації установки і життєвих планів з метою істинної реалізації людини як особистості.

2.3.4.5.5. Технології використання інтерпретації сновидінь.

2.3.4.5.6. Технології пробудження в особистості конструктивних сил, прагнення до Психотерапевтичні технології саморозвитку й самореалізації.

2.3.4.6. Технології інтерперсональної психотерапії Г. Саллівена

2.3.4.6.1. Технологія допомоги в поновленні міжособистісних стосунків.

2.3.4.6.2. Технологія навчання отримувати задоволення від спілкування з людьми.

2.3.4.6.3. Технологія позбавлення від тривоги.

2.3.4.6.4. Технологія набуття відчуття безпеки.

2.3.4.6.5. Технологія налагодження стосунків із собою та з навколишніми.

2.3.4.7. Технології трансакційного аналізу Е. Берна

2.3.4.7.1. Технологія надання допомоги в усвідомленні власних ігор, життєвих сценаріїв, его-стану.

2.3.4.7.2. Технології корекції его-стану і життєвих сценаріїв.

2.3.4.7.3. Технологія визволення людини від програм поведінки, які їй нав’язують.

2.3.4.7.4. Технологія надання допомоги у набутті незалежності від моделей поведінки, які нав’язуються.

2.3.4.7.5. Технологія повноцінного спілкування.

2.3.4.7.5.1. Технології структурного аналізу.

2.3.4.7.5.1.1. Технології контамінації.

2.3.4.7.5.1.2. Технології вибірковості.2.3.4.7.6. Технології сімейного моделювання.

2.3.4.7.6.1.1. Технології психодрами у сукупності з технологіями Психотерапевтичні технології структурного аналізу его-станів, спрямованих на поновлення власних трансакцій з моделлю своєї сім’ї.

2.3.4.8. Технології гештальттерапії (Ф. Перлз, Дж. Ноем)

2.3.4.8.1. Загальні технології гештальттерапії

2.3.4.8.2. Технологія «експериментального діалогу».

2.3.4.8.3. Технологія «дисоційований діалог».

2.3.4.8.4. Технологія «йти колом».

2.3.4.8.5. Технологія поведінки «навпаки».

2.3.4.8.6. Технологія експериментального перебільшення.

2.3.4.8.7. Технологія «Я несу за це відповідальність».

1.3.3.8.2. Технології психодрами Я. Морено

1.3.3.8.2.1. Технології створення умов рольової гри з метою надання можливості працювати над особистісними проблемами й конфліктами.

1.3.3.8.2.2. Технологія «теле» (відчуття людей один в одному).

1.3.3.8.2.2.1. Технологія позитивного «теле».

1.3.3.8.2.2.2. Технологія негативного «теле».

1.3.3.8.2.3. Технологія розігрування драми й визволення себе від неї.

1.3.3.8.3. Технологія психотерапії, центрованої на клієнті (психотерапія К. Роджерса)

1.3.3.8.3.1. Технології допомоги у розблокуванні внутрішньої комунікації (технології Психотерапевтичні технології визнання власних проблем).

1.3.3.8.3.2. Технології спонукання до самовираження.

1.3.3.8.3.3. Технології розвитку процесу саморозкриття і прийняття себе як людини, у якої є проблеми.

1.3.3.8.3.4. Технологія ведення людини до усвідомлення потреби бути собою.

1.3.3.8.3.5. Технологія розвитку конгруентності, самосприйняття й відповідальності, встановлення вільної внутрішньої комунікації.

1.3.3.8.4. Технології логотерапії В. Франкла

1.3.3.8.4.1. Технологія сократівського діалогу (підштовхування пацієнта до відкриття ним адекватного смислу власного життя).

1.3.3.8.4.2. Технологія розширення можливостей пацієнта бачити весь спектр потенційних смислів будь-якої ситуації.

1.3.3.8.4.3. Технологія пошуку смислу життя в праці.

1.3.3.8.4.4. Технологія пошуку смислу життя в переживаннях (коханні).

1.3.3.8.4.5. Технологія пошуку смислу життя у взаєминах з іншими людьми в ситуації, яка уявляється пацієнтами як безвихідь.

1.3.3.8.5. Технології біхевіоризму (Дж. Уотсон; І Психотерапевтичні технології. Павлов, Б. Скіннер, А. Лазарус)

1.3.3.8.5.1. Технологія усунення симпомів (заміна неадаптивних способів поведінки адаптивними, еталонними, нормативними, правильними завдяки навчанню).

1.3.3.8.5.2. Технологія формування нових соціальних умінь.

1.3.3.8.5.3. Технологія оволодіння психологічними цілями саморегуляції.

1.3.3.8.5.4. Технологія подолання шкідливх звичок.

1.3.3.8.5.5. Технологія зняття страху.

1.3.3.8.5.6. Технологія позбавлення від емоційних травм.

1.3.3.8.6. Технології екзистенціальної психотерапії

1.3.3.8.6.1. Технології акцентування розвитку самосвідомості.

1.3.3.8.6.2. Технологія культивування свободи й відповідальності.

1.3.3.8.6.3. Технологія надання допомоги у відкритті чи усвідомленні смислу.

1.3.3.8.6.4. Технологія усвідомлення унікальності й ідентичності.

1.3.3.8.6.5. Технології зниження рівня тривожності.

1.3.3.8.7. Технології когнітивної психотерапії (А. Бек)

1.3.3.8.7.1. Технології перевірки обґрунтованості автоматичної думки висновками з неї.

1.3.3.8.7.2. Технології стимуляції до перевірки неадаптивної думки в реальній дії.

1.3.3.8.7.3. Технології порівняння з іншими.

1.3.3.8.7.4. Технології виявлення логічних невідповідностей у Психотерапевтичні технології системі переконань клієнта.

1.3.3.8.7.5. Технологія стимуляції катарсису.

1.3.3.8.7.6. Технологія ідентифікації.

1.3.3.8.7.7. Технологія відволікання (втягування в цікаву діяльність або спілкування).

1.3.3.8.7.8. Технологія запису подій дня.

1.3.3.8.7.9. Технологія імагінальної психотерапії (уявлення власних дій, які пацієнту тяжко виконати).

1.3.3.8.7.10. Технологія розігрування ролей.

1.3.3.8.7.11. Технологія трьох стовпчиків.

1.3.3.8.7.12. Технологія реатрибуції.

1.3.3.8.7.13. Технологія перевизначення.

1.3.3.8.7.14. Технологія децентрації.

1.3.3.8.8. Технології психотерапії реальністю (У. Глассер)

1.3.3.8.8.1. Технологія надання допомоги в прагненні стати виважливим й емоційно стійким.

1.3.3.8.8.2. Технологія досягнення особистісної незалежності.

1.3.3.8.8.3. Технологія підвищення рівня самоусвідомлення.

1.3.3.8.8.4. Технологія розробки плану та особистісного вдосконалення.

1.3.3.8.9. Технології аверсивної терапії (кодування за методикою О. Довженка).

1.3.3.8.10. Технології символічної економії Б. Скіннера

1.3.3.8.10.1. Технологія «тайм-аут».

1.3.3.8.10.2. Технологія гіперкорекції.

1.3.3.8.10.3. Технологія штрафування.

1.3.3.8.11. Технологія мультимодальної терапії А. Лазаруса

1.3.3.8.11.1. Когнітивно-орієнтовані технології.

1.3.3.8.11.1.1. Технологія моделювання Психотерапевтичні технології.

1.3.3.8.11.1.2. Технологія формування.

1.3.3.8.11.2. Технології саморегуляції.

1.3.3.8.11.3. Технології когнітивного переструктування.

1.3.3.8.11.4. Технології когнітивної можифікації поведінки.

1.3.3.8.12. Технології трансперсональної психотерапії С. Грофа

1.3.3.8.12.1. Технології обговорення з клієнтом трансперсональних феоменів і їхньої значущості в житті людини з метою перемикання фокусу уваги на вищі, духовні категорії.

1.3.3.8.12.2. Технології викликання змінених станів свідомості з метою переживання «трансперсональних» феноменів.

1.3.3.8.12.3. Технологія усвідомлення проблем на підґрунті трансперсонального досвіду.

1.3.3.8.12.4. Технологія вибору нових зразків поведінки.

1.3.3.8.13. Технології нейролінгвістичного програмування (НЛП – Р. Бендлер, Дж. Гриндер)

1.3.3.8.13.1. Технології діагностики програм, завдяки яким людина взаємодіє із зовнішнім світом.

1.3.3.8.13.2. Технології діагностики проблем у програмах, завдяки яким людина взаємодіє із зовнішнім світом.

1.3.3.8.13.3. Технології створення нових програм, які поліпшують взаємодію Психотерапевтичні технології людини із зовнішнім світом.

1.3.4. Технології навіювання.

1.3.5. Технології громадянського суспільства.

2.4. Запитання для контролю засвоєних знань

1. Що називають соціально-комунікаційними технологіями додавання?

2. Яка кількість етапів соціалізації?

3. У чому суть технології соціалізації на етапі перших психо-соціальних невдач (від 1,5 до 5 років)?

4. Яка суть технології управління подіями, які очікуються?

5. Як тлумачиться технологія структурування «порядку денного» з метою вигідного для себе їхнього подальшого трактування?

6. Що називають соціально-комунікаційними технологіями модифікації?

7. Для чого проводяться технології організацій масових політичних акцій (зборів, мітингів, маніфестацій)?

8. З якою метою реалізуються технології реєстрації у відділі кадрів працівників підприємств?

9. Що називають соціально-комунікаційними технологіями трансформації?

10. Для чого використовуються технології героїзації лідера?

Тести Психотерапевтичні технології для самоконтролю

1) Соціально-комунікаційні технології додавання є стадією мутації:

а) початковою;

б) середньою;

в) завершальною.

2) Соціально-комунікаційні технології додавання є стадією мутації, під час дії якої до моделей поведінки та світогляду, які формуються, додається інформація, що тягне за собою позитивні зміни:

а) недобровільні;

б) добровільні.

3) Знайдіть помилку у твердженні: «До низки соціально-комунікаційних технологій додавання (мутація) слід зарахувати технології:

а) соціалізації;

б) громадських зв’язків (паблік рилейшнз);

в) виправлення інформації (спіндоктор);

г) технології формування промов (спічмейкінг, спічрайтинг);

д) технології просування (маркетингові комунікаційні технології);

е) технології електронних мереж;

ж) технології мобільного зв’язку;

з) технології організації дозвілля;

и) технології розстрілу демонстрантів.

4) Технології соціалізації на Психотерапевтичні технології етапі молодшого шкільного віку здійснюються у віці від:

а) 6-7 до 9-10 років;

б) 9-10 до 14-15 років;

в) 14-15 до 17-18 років.

5) Технології «студентської» соціалізації на етапі перших років самостійної трудової кар’єри застосовуються у віці від:

а) 14-15 до 17-18 років;

б) 17-18 до 22-23 років;

в) 22-23 до 33-35 років.

6) Технології соціалізації на етапі мудрості або, на думку Е. Еріксона і Р. Бернса, етапі “кінцевого становлення ідентичності” є актуальними у віці від:

а) 65 років до смерті;

б) 55-60 до 65 років;

в) 35-36 до 55-60 років.

7) Технологія глобальної багаторічної концепції діяльності підприємства здійснюється в:

а) паблік рилейшнз;

б) маркетингових комунікаціях;

в) спіндокторі.

8) Соціально-комунікаційні технології модифікації – це проміжна стадія процесів мутації Психотерапевтичні технології, які під час реалізації завдають у моделях поведінки індивідів у суспільстві:

а) легких змін;

б) середніх змін;

в) вагомих змін.

9) Технології соціальних мереж слід зарахувати до:

а) технологій електронних мереж;

б) технологій перепису населення;

в) технологій перемовин.

10) Соціально-комунікаційні технології трансформації – це кінцева стадія процесу мутації, завдяки якій формуються моделі поведінки індивідів у суспільстві:

а) нові;

б) старі;

в) ніякі.

Завдання для самоперевірки

1. Дайте визначення соціально-комунікаційних технологій додавання.

2. Визначте письмово соціально-комунікаційні технології модифікації.

3. Назвіть п’ять прикладів соціально-комунікаційних технологій трансформації.

4. Перелічіть усі одинадцять груп технологій соціалізації особистості.

5. Опишіть письмово суть технології соціалізації на етапі поновлення та передавання соціального Психотерапевтичні технології досвіду прийдешнім поколінням (від 55-60 до 65 років).

6. Дайте характеристику технології допромовної підготовки оратора, який мав у минулому мовленнєві помилки.

7. Розтлумачте суть технології постійної роботи з мас-медіа.

8. Поясніть смисл технології підтримки колишніх спортсменів, акторів, вчителів, учених, медиків, бібліотекарів, працівників клубів, військовослужбовців у впровадженні паблік рилейшнз міської влади.

9. Назвіть усі групи соціально-комунікаційних технологій модифікації.

10. Перерахуйте і стисло схарактеризуйте всі групи соціально-комунікаційних технологій трансформації (мутації).


documentbctfboj.html
documentbctfiyr.html
documentbctfqiz.html
documentbctfxth.html
documentbctgfdp.html
Документ Психотерапевтичні технології